Zeggenschap is belangrijk.
Want jij mag zelf beslissingen nemen over je eigen leven.
Dit zijn een paar voorbeelden waarover je zelf mag beslissen:
Sommige dingen zijn moeilijk om te beslissen.
Als jij het niet kan, nemen anderen beslissingen voor jou.
Je begeleider of je vertegenwoordiger bijvoorbeeld.
De ander moet dan vertellen dat hij de beslissing voor je neemt.

De Cliëntenraad praat mee over veranderingen.
Zij geven een advies aan de directie van Zideris.
Dit zijn een paar voorbeelden waarover de Cliëntenraad praat:
  • De Cliëntenraad praat over huisvesting;
  • De Cliëntenraad praat over de huisregels;
  • De Cliëntenraad praat over voeding.

Cliëntenoverleg op de locaties
Op de locaties wordt regelmatig cliëntenoverleg gehouden. Het is belangrijk dat er een goede uitwisseling is tussen de clusterraad en de mensen die deelnemen aan het locatieoverleg.