Quli is een gratis internetplatform dat gebruikers zelfredzaam maakt en preventieve hulpmiddelen biedt. Zo stelt Quli hen in staat om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren.

Extra steuntje in de rug

Mensen met complexe zorgvragen willen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Soms hebben zij, naast de begeleiding die ze van Pluryn krijgen, behoefte aan een extra steuntje in de rug. Bijvoorbeeld in de vorm van contact, advies of informatie. Maar praktische hulp is niet altijd voor handen. Een begeleider is niet altijd aanwezig. Quli wel. Quli staat voor Quality of Life en werkt op de pc, tablet en smartphone.

Zorggegevens beheren

Quli is eenvoudig te gebruiken, veilig en volledig beschermd. Cliënten, verzorgers en zorgverleners kunnen online contact zoeken met elkaar door bijvoorbeeld een bericht te sturen of te beeldbellen. Gebruikers kunnen hun ervaringen delen met iedereen in hun netwerk en hun zorggegevens beheren. Ze bepalen zelf wie er inzage heeft in welke gegevens.

Zelf apps toevoegen

De cliënt kan verschillende handige apps toevoegen. Iemand die structuur nodig heeft, kan zijn programma voor de komende week inzien. Een ander die zelfstandig de was wil doen, vindt een duidelijke instructie in Quli. Wie behoefte heeft aan contact, kan videochatten. Gebruikers kunnen Quli helemaal naar hun eigen wens inrichten en gebruiken. Zo hebben zij één plek waar ze alle zaken rond hun zorg kunnen regelen. Tegelijkertijd draagt Quli bij aan effectievere en betaalbare zorg.

Initiatiefnemers en eigenaren van Quli zijn de zorginstellingen Dr. Leo Kannerhuis, Amarant Groep, Pluryn, Dichterbij en ARQ. Zij krijgen hierbij ondersteuning van ICT-bedrijf Ordina.