Het recht op goede zorg betekent dat begeleiders goed voor cliënten moeten zorgen. 

Begeleiders moeten goede zorg geven.
Daarom hebben cliënten soms minder informatie of minder zeggenschap of minder privacy of minder vrijheid.

Je begeleider moet samen met jou goed kijken wat goede zorg is. 

Goede zorg is:  


De zorg die jij krijgt, staat in je ondersteuningsplan.
In je ondersteuningsplan staat wat jij samen met je begeleiders 
goede zorg voor jou vinden.

Het kan zijn dat jij vindt dat je geen goede zorg krijgt.
Praat hier dan over met je begeleider.
Of met iemand die je vertrouwt.