Het recht op zeggenschap is het recht zelf te beslissen over je eigen leven. 
Het wordt ook wel het recht op zelfbeschikking genoemd.

Iedereen mag zelf over zijn eigen leven beslissen.
Dat recht op zeggenschap geldt ook voor cliënten.
Dat recht geldt ook voor jou.

Dit zijn voorbeelden waarover je zelf mag beslissen:


Als je niet goed genoeg begrijpt waar het over gaat, 
kan je zelf ook geen beslissing nemen.
Dan kan je geen zeggenschap hebben.

Als jij het niet kan, nemen anderen beslissingen voor jou.
Je begeleider of je vertegenwoordiger.
De ander moet dan vertellen dat hij de beslissing voor je neemt.
En hij moet vertellen wat hij voor je beslist heeft