Verschillende Zorginstellingen vindt het belangrijk:


Soms zijn er grenzen aan wat mogelijk is.

Dan wordt er besproken wat de mogelijkheden zijn.

Verschillende Zorginstellingen vindt het belangrijk dat ondersteuners:


Verschillende zorginstellingen biedt ondersteuning die past bij wat jij wil en nodig hebt.

Verschillende zorginstellingen wil nieuwe oplossingen zoeken voor ondersteuningsvragen.

Ouders, familieleden en belangenbehartigers zijn betrokken als dat nodig is.

Verschillende zorginstellingen vindt het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

Bijvoorbeeld dat je kunt wonen in een straat waar ook mensen zonder beperking wonen.

Bijvoorbeeld dat je kunt werken in een winkel of restaurant.